Směrnice pro sestavování rozpočtů a kontroling č. 01/2010

Tato směrnice upravuje podrobněji proces sestavování rozpočtů organizačních složek SZ a kontrolu čerpání prostředků.

Použitelnost: ZO, MO, KO, centrum
Popis: Tato směrnice upravuje podrobněji proces sestavování rozpočtů organizačních složek SZ a kontrolu čerpání prostředků.
Související předpis: Hospodářský řád SZ, Stanovy SZ