Volby 2022

Stránka bude postupně doplňována. Prozatím to nejdůležitější:

Pokyny ke kampani ve volbách zastupitelstev obcí 2022 - finanční a jiné užitečné informace v komunálních volbách

Doporučený harmonogram přípravy komunálních voleb

Pokud již v zastupitelstvu jste, můžete pro vyhodnocení vašeho dosavadního působení (což se pro přípravu voleb velmi doporučuje) využít tuto metodu, kterou úspěšně používají například v Novém Jičíně.

Diskutovat, ptát se a radit ke komunálním volbám obecně můžete na našem fóru v této diskusi.

KOMUNÁLNÍ VOLBY

Důležité termíny (výběr)

19.07.2022 v 16:00 Konec lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu
19.-25.07.2022 Registrační úřad přezkoumává podané kandidátní listiny
25.07.2022 do 16.00 Volební strany mohou doplňovat na kandidátní listiny další kandidáty nebo měnit pořadí kandidátů
27.07.2022 Registrační úřad vyzve k odstranění závad na kandidátních listinách
01.08.2022 Konec lhůty pro odstranění závad na kandidátních listinách
od 07.08.2022 Registrační úřad vylosuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky.
09.08.2022 Starosta poskytne informace o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu
24.08.2022 Zaregistrované volební strany delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí
07.09.2022 Starosta může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň
20.-24.09.2022 do 14 hod. Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů
21.09.2022 do 14 hod. Nejzazší lhůta pro vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta
23.-24.09.2022 VOLBY Zákaz volební agitace v objektu, kde je volební místnost a v jeho bezprostředním okolí. Zákaz poskytování informací o průběhu a dílčích výsledcích voleb; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali

VOLBY DO SENÁTU

Důležité termíny (výběr)

13.07.2022 Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu („POÚ“) zřídí zvláštní účet u České národní banky pro složení kauce
19.07.2022 v 16:00 Konec lhůty pro podání přihlášek k registraci příslušnému POÚ
19.-25.07.2022 POÚ přezkoumává podané přihlášky k registraci
27.07.2022 POÚ vyzve k odstranění závad na přihláškách k registraci
04.08.2022 Konec lhůty pro odstranění závad na přihláškách k registraci
od 09.08.2022 POÚ vylosuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů
09.08.2022 Starosta poskytne informace o počtu a sídlech volebních okrsků
24.08.2022 Politická strana, politické hnutí nebo koalice a nezávislý kandidát kandidující pouze ve volbách do Senátu, delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí 07.09.2022 Starosta může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň
20.-24.09.2022 do 14 hod. Zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů
21.09.2022 do 14 hod. Nejzazší lhůta pro vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta
23.-24.09.2022 VOLBY Zákaz volební agitace v objektu, kde je volební místnost a v jeho bezprostředním okolí. Zákaz poskytování informací o průběhu a dílčích výsledcích voleb; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali
30.09.-01.10.2022 VOLBY Zákaz volební agitace v objektu, kde je volební místnost a v jeho bezprostředním okolí. Zákaz poskytování informací o průběhu a dílčích výsledcích voleb; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali