Intranet

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Do 31. 5. 2022 běží nápravná lhůta pro zaplacení členských příspěvků. Neodešle-li člen/členka do tohoto data členský příspěvek na níže uvedený účet, zaniká mu/jí členství.

Sazby členských příspěvků

 1. základní: 600 Kč/rok
 2. snížená (pro osoby, kterým finanční situace nedovoluje platit příspěvek v základní výši): 350 Kč/rok
 3. doporučená: 1 500 Kč/rok

Členové mohou SZ dobrovolně poskytnout i vyšší členské příspěvky, maximálně však do výše 49 999 Kč/rok. Pro tyto účely ovšem doporučujeme volit raději cestu poskytnutí daru, který si můžete následně odečíst z daní (v případě úmyslu poslat dar Zeleným čtěte prosím informace níže a případně také zde).

Členské příspěvky se platí bezhotovostně na centrální účet strany pro placení členských příspěvků: 2800146728/2010 vždy tak, aby bylo možné určit totožnost plátce, který musí být členem SZ nebo zájemcem o členství v SZ. Každý člen SZ může zaplatit členský příspěvek na jejich pokyn za osoby blízké a nejvýše dva další členy SZ, které v platbě musí jednoznačně určit. Jako členové a členky SZ prosím do zprávy pro příjemce uveďte, že se jedná o členský příspěvek, jméno osoby, za kterou příspěvek posíláte + příp. název ZO (např. členský příspěvek Jaroslav Vomáčka, ZO Chrudim).

Každý člen SZ může zaplatit členský příspěvek na jejich pokyn za osoby blízké a nejvýše dva další členy SZ, které v platbě musí jednoznačně určit.

Více informací o členských příspěvcích naleznete v § 4 Hospodářského řádu SZ.

DARY ZELENÝM

Vážené dárkyně, vážení dárci,

velmi si vážíme vaší ochoty podporovat finančními prostředky Stranu zelených a budeme velmi rádi, když nám i nadále zachováte přízeň.

Možná jsme někomu z vás nedávno vrátili peníze, které jste zaslali na náš darovací účet. Jsme bohužel povinni tak činit v případech, kdy dar není opatřen zprávou pro příjemce, z níž by bylo patrné, že plátce měl vskutku v úmyslu zaslat dar Straně zelených.

Proto se na vás obracíme s prosbou:
Pište vždy do zprávy pro příjemce, že se jedná o dar, případně buďte konkrétnější, ale nikdy nezapomeňte na slovo DAR. Abychom mohli přijmout vaše dary, musí u nich být uveden účel platby. Jakkoliv se nám může tento požadavek zdát nadbytečný, musíme jej splnit, protože v případě nedodržení tohoto požadavku vystavujeme sebe i dárce vysokým finančním postihům.

Děkujeme za pochopení i za vaši podporu!

PŘÍSTUP K DISKUSNÍMU FÓRU

Pokud jste ztratili přístup k diskusnímu fóru, informace o tom, jak si přístup obnovit nebo o něj požádat najdete zde.

O INTRANETU

Toto je veřejná část intranetu Strany zelených. Pokud máte účet, doporučujeme se přihlásit. Máte-li potíže s přihlášením na intranet nebo k zelenému e-mailu, kontaktujte prosím Helenu Esterlovou: helena.esterlova@zeleni.cz

Máte-li technický problém s intranetem, nahlašte ho prosím pomocí formuláře https://goo.gl/forms/DUmyk4gLxPYb9jIW2.

Návod na přihlášení do intranetu

Ve veřejné části naleznete stranické předpisy.

V neveřejné části naleznete:

 • zápisy z jednání,
 • podklady pro některá jednání,
 • v době voleb informace a podklady pro přípravu na volby,
 • podklady pro sjezd před jeho konáním,
 • informace k financím a darům,
 • aktuálně vypsané granty pro organizační jednotky,
 • monitoring tisku,
 • a užitečné kontakty.

Odhlásit z intranetu