Intranet

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Nápravná lhůta pro zaplacení členského příspěvku běží do 31. 5. 2021. Platba odeslaná na příspěvkový účet Strany zelených později než v tomto termínu, nebude moct být akceptována.

Sazby členských příspěvků

 1. základní: 600 Kč/rok
 2. snížená (pro osoby, jejichž finanční situace jim nedovoluje platit základní příspěvek): 350 Kč/rok
 3. doporučená: 1 200 Kč/rok

Členové mohou SZ dobrovolně poskytnout i vyšší členské příspěvky, maximálně však do výše 49 999 Kč/rok. Pro tyto účely ovšem doporučujeme volit raději cestu poskytnutí daru, který si můžete následně odečíst z daní (v případě úmyslu poslat dar Zeleným čtěte prosím informace níže a případně také zde).

Členský příspěvek lze zaplatit:
a) pokladníkovi/pokladní ZO veřejně na členské schůzi ZO,
b) bezhotovostně na centrální účet SZ pro placení členských příspěvků: 2800146728/2010,
c) pokladníkovi/pokladní HK.
Vzhledem k současné situaci prosíme, abyste, je-li to pro Vás možné, dali přednost platbě bankovním převodem.

V případě bezhotovostní platby na účet č. 2800146728/2010 uveďte pro identifikaci své jméno a příjmení + název Vaší ZO a jako variabilní symbol číslo svého členského průkazu.

Více informací o členských příspěvcích naleznete v § 4 Hospodářského řádu SZ.

DARY ZELENÝM

Vážené dárkyně, vážení dárci,

velmi si vážíme vaší ochoty podporovat finančními prostředky Stranu zelených a budeme velmi rádi, když nám i nadále zachováte přízeň.

Možná jsme někomu z vás nedávno vrátili peníze, které jste zaslali na náš darovací účet. Jsme bohužel povinni tak činit v případech, kdy dar není opatřen zprávou pro příjemce, z níž by bylo patrné, že plátce měl vskutku v úmyslu zaslat dar Straně zelených.

Proto se na vás obracíme s prosbou:
Pište vždy do zprávy pro příjemce, že se jedná o dar, případně buďte konkrétnější, ale nikdy nezapomeňte na slovo DAR. Abychom mohli přijmout vaše dary, musí u nich být uveden účel platby. Jakkoliv se nám může tento požadavek zdát nadbytečný, musíme jej splnit, protože v případě nedodržení tohoto požadavku vystavujeme sebe i dárce vysokým finančním postihům.

Děkujeme za pochopení i za vaši podporu!

O INTRANETU

Toto je veřejná část intranetu Strany zelených. Pokud máte účet, doporučujeme se přihlásit. Máte-li potíže s přihlášením na intranet nebo k zelenému e-mailu, kontaktujte prosím Helenu Esterlovou: helena.esterlova@zeleni.cz

Máte-li technický problém s intranetem, nahlašte ho prosím pomocí formuláře https://goo.gl/forms/DUmyk4gLxPYb9jIW2.

Návod na přihlášení do intranetu

Ve veřejné části naleznete stranické předpisy.

V neveřejné části naleznete:

 • zápisy z jednání,
 • podklady pro některá jednání,
 • v době voleb informace a podklady pro přípravu na volby,
 • podklady pro sjezd před jeho konáním,
 • informace k financím a darům,
 • aktuálně vypsané granty pro organizační jednotky,
 • monitoring tisku,
 • a užitečné kontakty.

Odhlásit z intranetu