Intranet

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Doporučená výše činí v současnosti 1200 Kč. Základní výše příspěvku činí 600 Kč, snížená sazba (pro osoby, jejichž finanční situace jim nedovoluje platit základní příspěvek) 350 Kč.

Členovi/člence SZ, který je pro funkci v samosprávě dlouhodobě uvolněn, nebo v souvislosti s členstvím ve straně je členem orgánu obchodní korporace obce nebo kraje a za toto působení pobírá odměnu vyšší než je průměrná hrubá měsíční mzda v ČR, se výše členského příspěvku zvyšuje na dvojnásobek. Pravidlo je aplikováno, pokud je člen/ka v takové funkci v okamžiku placení členského příspěvku, nebo v ní byla po více než 6 měsíců v uplynulém kalendářním roce.

Členský příspěvek lze zaplatit:
a) pokladníkovi ZO veřejně na členské schůzi ZO,
b) bezhotovostně na centrální účet SZ pro placení členských příspěvků: 2800146728/2010,
c) pokladníkovi HK.

V případě bezhotovostní platby na účet č. 2800146728/2010 uveďte pro identifikaci jako variabilní symbol číslo svého členského průkazu. Pokud se Vám nedaří dohledat číslo svého členského průkazu, stačí napsat do poznámky pro příjemce jméno, příjmení a Vaši ZO.

Více informací o členských příspěvcích naleznete v § 4 Hospodářského řádu SZ

O INTRANETU

Toto je veřejná část intranetu Strany zelených. Pokud máte účet doporučujeme se přihlásit. Máte-li potíže s přihlášením na intranet nebo k zelenému e-mailu, kontaktujte prosím Helenu Esterlovou: helena.esterlova@zeleni.cz

Máte-li technický problém s intranetem, nahlašte ho prosím pomocí formuláře https://goo.gl/forms/DUmyk4gLxPYb9jIW2

Odhlásit z intranetu

.