Intranet

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Sazby

 1. základní: 600 Kč/rok
 2. snížená (pro osoby, jejichž finanční situace jim nedovoluje platit základní příspěvek): 350 Kč/rok
 3. doporučená: 1 200 Kč/rok

Členové mohou SZ dobrovolně poskytnout i vyšší členské příspěvky, maximálně však do výše 49 999 Kč/rok. Pro tyto účely ovšem doporučujeme volit raději cestu poskytnutí daru, který si můžete následně odečíst od základu daně (v případě úmyslu poslat dar Zeleným čtěte prosím informace níže a případně také v sekci Dary).

Členský příspěvek lze zaplatit:
a) pokladníkovi ZO veřejně na členské schůzi ZO,
b) bezhotovostně na centrální účet SZ pro placení členských příspěvků: 2800146728/2010,
c) pokladníkovi HK.

V případě bezhotovostní platby na účet č. 2800146728/2010 uveďte pro identifikaci své jméno a příjmení, název vaší ZO a jako variabilní symbol číslo svého členského průkazu.

Více informací o členských příspěvcích naleznete v § 4 Hospodářského řádu SZ.

DARY ZELENÝM

Vážení členové, vážené členky,
věnujte prosím pozornost následujícímu důležitému sdělení.

Byli jsme upozorněni Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na nezbytnost uvádění účelu platby u darů, které přijímáme na účet 2400146729/2010. Neuvede-li dárce účel platby, jsme povinni dar vrátit.

Pište prosím k daru vždy, že se jedná o dar, případně buďte konkrétnější, ale nikdy nezapomeňte na slovo DAR.
Pokud máte nastavený trvalý příkaz bez této náležitosti, je nutné jej co nejdříve upravit.
Jakkoliv se nám může tento požadavek zdát nadbytečný, musíme jej splnit, protože v opačném případě se vystavujeme vysokým finančním postihům.

Děkujeme za pochopení.

O INTRANETU

Toto je veřejná část intranetu Strany zelených. Pokud máte účet, doporučujeme se přihlásit. Máte-li potíže s přihlášením na intranet nebo k zelenému e-mailu, kontaktujte prosím Helenu Esterlovou: helena.esterlova@zeleni.cz

Máte-li technický problém s intranetem, nahlašte ho prosím pomocí formuláře https://goo.gl/forms/DUmyk4gLxPYb9jIW2.

Návod na přihlášení do intranetu

Ve veřejné části naleznete stranické předpisy.

V neveřejné části naleznete:

 • zápisy z jednání,
 • podklady pro některá jednání,
 • v době voleb informace a podklady pro přípravu na volby,
 • podklady pro sjezd před jeho konáním,
 • informace k financím a darům,
 • aktuálně vypsané granty pro organizační jednotky,
 • monitoring tisku,
 • a užitečné kontakty.

Odhlásit z intranetu