Intranet

PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Pokud jste nestihli zaplatit členský příspěvek, vyplňte přihlášku a zaplaťte jej a obratem se opět stanete členy.

Nápravná lhůta pro zaplacení členského příspěvku běží do 31. 5. 2023. Platba odeslaná na příspěvkový účet Strany zelených později než v tomto termínu, nebude moct být akceptována.

Více informací k platbě příspěvků se dočtete v Zelené wiki.

DARY ZELENÝM

Vážené dárkyně, vážení dárci,

velmi si vážíme vaší ochoty podporovat finančními prostředky Stranu zelených a budeme velmi rádi, když nám i nadále zachováte přízeň.

Možná jsme někomu z vás nedávno vrátili peníze, které jste zaslali na náš darovací účet. Jsme bohužel povinni tak činit v případech, kdy dar není opatřen zprávou pro příjemce, z níž by bylo patrné, že plátce měl vskutku v úmyslu zaslat dar Straně zelených.

Proto se na vás obracíme s prosbou:
Pište vždy do zprávy pro příjemce, že se jedná o dar, případně buďte konkrétnější, ale nikdy nezapomeňte na slovo DAR. Abychom mohli přijmout vaše dary, musí u nich být uveden účel platby. Jakkoliv se nám může tento požadavek zdát nadbytečný, musíme jej splnit, protože v případě nedodržení tohoto požadavku vystavujeme sebe i dárce vysokým finančním postihům.

Děkujeme za pochopení i za vaši podporu!

PŘÍSTUP K DISKUSNÍMU FÓRU

Pokud jste ztratili přístup k diskusnímu fóru, kontaktujte it@zeleni.cz.

O INTRANETU

Toto je veřejná část intranetu Strany zelených. Pokud máte účet, doporučujeme se přihlásit. Máte-li potíže s přihlášením na intranet nebo k zelenému e-mailu, kontaktujte prosím Kryštofa Šimka: krystof.simek@zeleni.cz

Máte-li technický problém s intranetem, nahlašte ho prosím pomocí formuláře https://goo.gl/forms/DUmyk4gLxPYb9jIW2.

Návod na přihlášení do intranetu

Ve veřejné části naleznete stranické předpisy.

V neveřejné části naleznete:

  • zápisy z jednání,
  • podklady pro některá jednání,
  • v době voleb informace a podklady pro přípravu na volby,
  • podklady pro sjezd před jeho konáním,
  • informace k financím a darům,
  • aktuálně vypsané granty pro organizační jednotky,
  • monitoring tisku,
  • a užitečné kontakty.

Odhlásit z intranetu